Årsmøte 21. mars 2019

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 12.02.19.

Agenda, i hht klubbens vedtekter

  • Styrets årsberetning og regnskap 2018
  • Budsjett 2019
  • Valg

Etter det formelle årsmøtet blir det en orientering om Bavariaverftet og utviklingen på seilbåtsiden. 

For innsending av forslag til valg og andre saker for behandling på årsmøtets vises til vedtektene. Forslag sendes på epost innen 4.3.2019 til styret@bavariaklubben.no eller valgkomiteen v/ bjornar.westgaard@vigmostadbjorke.no.

Innkalling og endelig agenda sendes ut senere på epost.