Ønsker du å delta i driften av klubben?

Ønsker du å delta i driften av klubben?

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 25.01.23. Oppdatert 24.03.24.

Norsk Bavaria Klubb har medlemmer i hele landet og drives av et styre på inntil syv personer, som velges av årsmøtet. 

Styret arbeider med medlemsaktiviteter i Øst samt medlemstilbud og klubboppgaver som omfatter hele landet. For organisering av  medlemsaktiviteter i Vest er det etablert en avdeling med et lokalstyre som velges av medlemmene i regionen. Lederen av lokalstyret i vest  er også medlem av (hoved)styret.

Klubbens årsmøte er 5. mars. Lokalt årsmøte i vest er 13. mars.

Vi søker kontakt med medlemmer som kan tenke seg å engasjere seg i å drive klubben.

Om du ikke ønsker styreverv, kanskje du kan være interessert i å engasjere deg i gjennomføringen av klubbens medlemsaktiviteter? Eksempler på dette kan være Bavariatreff, medlemsmøter og riggsjekk. 

Valgkomitéens mandat omfatter ikke styret i vest. Kontakt her er Jan Geir Rasmussen, e-post j.rasm@online.no
tlf. 900 80 563. 

Ta kontakt med en av oss dersom du ønsker å vite litt mer og kan være interessert. Ta også gjerne kontakt med noen i styret for informasjon, se her.

Vi håper å høre fra deg!


Med seilerhilsen

Valgkomitéen,

Bjørnar Westgaard, bw@litas.no,  tlf 900 33 001
Norbert Hoyer, norbert.hoyer@gmail.comtlf 932 54 459

Om valgkomiteen - Se her.