Klubben har et sentralstyre som organiserer fellesoppgaver for Norsk Bavaria Klubb og medlemsaktivitetene i Oslofjordområdet. Videre er det et lokalstyre som organiserer medlemsaktivitetene på Vestlandet med i base i Hordaland.

Det organiseres ingen regelmessige medlemsaktiviteter utenom disse regionene. Klubben har kontaktpersoner i enkelte regioner, se under. Vi oppfordrer til og kan sentralt bidra til lokale initiativ.  Ta kontakt med sentralstyret eller kontaktpersonene om du har noen tanker og forslag! 

Lokale kontaktpersoner:

Sørlandet

Jan Nilsen
jnils@online.no
Mobiltlf.  909 26 837

Nord-Norge

Bernt Aanonsen
baanonse@online.no
Mobiltlf.  958 78 967