Klubben har en valgkomité som velges av årsmøtet.

Vedtektene§12: Valgkomitéen består av to til tre personer som velges av årsmøtet, etter innstilling fra styret. Gjenvalg er mulig. Valgkomitéen utarbeider forslag til årsmøtet om nytt styre og revisor. Det skal tas hensyn til behovet for kontinuitet og gradvis fornyelse. Medlemmene kan sende inn forslag til valgkomitéen innen den frist valgkomiteen fastsetter. Valgkomitéen skal tilstrebe en styresammensetning som gjenspeiler medlemsmassen. Valgkomitéen må ha en hensiktsmessig dialog med styret i prosessen. Valgkomitéens innstilling skal være klar tidlig nok til at den kan sendes ut sammen med sakspapirene til årsmøtet.

Valgkomiteen 2024/25 består av:

Navn

Mobil

E-post

Norbert Hoyer

932 54 459

norbert.hoyer@gmail.com

Narve Langeland

971 20 097

narvlang@gmail.com

Bjørnar Westgaard

900 33 001

bw@litas.no