Norsk Bavaria Klubb ble stiftet i 1998. Hensikten med klubben er at Bavaria-eiere kan ha et felles forum til glede og nytte. Klubben skal på denne måten også bidra til å styrke Bavaria som et populært og anerkjent båtmerke i Norge.

Klubben har pr. i dag ca. 700 medlemmer i hele landet. 

Satser for medlemskap i Norsk Bavariaklubb i 2023:

Medlemskap                                                                       Kr. 250,-                       

Medlemskap med digitalt Seilmagasin                            Kr. 500,-                               

Medlemskap med Seilmagasin i post                                  Kr. 590,-                            

Medlemskap med digitalt og Seilmagasin i post.                 Kr. 790,- 

Innmelding og betaling siste kvartal omfatter også medlemskap påfølgende år.