Klubbens navn er Norsk Bavaria Klubb og omtales ofte som Bavariaklubben.

Norsk Bavaria Klubb ble stiftet i 1998. Hensikten med klubben er at Bavaria-eiere kan ha et felles forum til glede og nytte. Klubben skal på denne måten også bidra til å styrke Bavaria som et populært og anerkjent båtmerke i Norge.

Klubben har pr. i dag ca. 700 medlemmer i hele landet. 

Formålet er å ivareta de felles interesser eiere av Bavaria-seilbåter har. Utveksle erfaringer, utvikle et godt sosialt miljø og bidra til utbredelse av Bavaria båter i Norge. Klubben skal stimulere til engasjement hos medlemmene og arbeider særlig med å:

  • etablere samarbeidsavtaler med utvalgte leverandører
  • arrangere medlemsmøter og seiltreff
  • tilrettelegge for utveksling av erfaringer, ideer og anbefalinger mellom medlemmer
  • holde medlemmene orientert gjennom informasjonsskriv, hjemmeside og Facebook
  • å ha nært samarbeide med forhandler og produsent, og fungere som et interesseforbund for Bavaria-eiere.

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. Klubben ledes av styret, som velges på årsmøtet.  Klubbens organisasjonsnummer i enhetsregisteret: 911 717 492

E-post for medlemshenvendelse er medlem@bavariaklubben.no

For å ivareta medlemsaktiviteter i regioner med betydelig medlemsgrunnlag, kan det opprettes lokalavdelinger. Lokalavdelingene organiserer seg selv og sine lokale aktiviteter, innenfor godkjent budsjett. Lokalavdelingene er organisert innenfor Norsk Bavaria Klubb. Det er fortiden etablert en lokalavdeling  for vestlandet Norsk Bavaria Klubb - Vest.  

Klubben har for øvrig kontaktpersoner i enkelte områder.

Se for øvrig fanen "Kontakter"

Medlemskontingent

Medlemskap koster kr. 500 pr. år. Dette inkluderer abonnement på Seilmagasinet (papirutgaven eller digitalt). Digitalt abonnement i tillegg til papir koster kr 200 ekstra. Register deg som medlem m/blad og send oss en e-post dersom du ønsker begge deler eller kun digitalt. Ønskes ikke bladet er medlemskontingenten kr. 250 pr. år.

Meld deg inn her >>

Vi håper å se deg som medlem !