Norsk Bavaria Klubb ble stiftet i 1998. Hensikten med klubben er at Bavaria-eiere kan ha et felles forum til glede og nytte. Klubben skal på denne måten også bidra til å styrke Bavaria som et populært og anerkjent båtmerke i Norge.

Klubben omfatter hele landet.  I 2003 ble det etablert en lokalavdeling i Bergen. I 2002 ble det etablert en lokalavdeling i Stavanger. Denne opphørte i 2013 da det ble stiftet en egen klubb i Stavanger.