Samarbeidsavtaler

Et av Bavariaklubbens formål er å etablere gode samarbeidsavtaler med utvalgte leverandører av utstyr, service og tjenester. Avtalene kan omfatte fordelaktig priser og/eller servicekvalitet for våre medlemmer. Samarbeidspartnerne bidrar også med informasjon, råd og vink til medlemmene individuelt eller på medlemsmøter.

Husk å si at du er medlem i Norsk Bavaria Klubb ! 

For å kunne benytte deg av konkrete  medlemstilbud, må du ha betalt medlemskap i  Norsk Bavaria Klubb. Ved e-post eller telefonbestilling vil leverandørene kunne kontakte klubben for å få bekreftelse på gyldig medlemskap. 

For tiden har vi følgende avtaler: Vi har et løpende dialog med Bavaria Båt Norge As (BBN) som er importør av Bavaria seilbåter i. BBN dekker  første års medlemskontingent for nybåtkjøpere. Videre bidrar BBN til gjennomføring av klubbens møter og arrangementer.

Hjemmeside: Trykk her

Facebook: Trykk her


Oversikt over kontaktpersoner i BBN - se vedlegg 
Tilbud Bavaria seiljakker og bukser  (oktober 2017) - se vedlegg under.

-------------------------------------
Klubben har en avtale med Seilmagasinet som oppsummert innebærer følgende fordeler for medlemmene:

  • abonnement på  Seilmagasinet inngår som en del av medlemskapet i klubben (inkl i kontingent på kr.500,-) Syv numre pr år.
  • tilgang til eventuelle abonnementstilbud
  • nye medlemmer innmeldt via Bavaria Båt AS får første års abonnement gratis

For medlemmer som mottar Seilmagasinet gjennom medlemskap i annen seilforening eller ikke ønsker bladet av annen årsak er kontingenten kr. 250,-.

Meld fra til oss dersom du ikke ønsker Seilmagasinet på  medlem@bavariaklubben.no

Medlemmer som ikke mottar Seilmagasinet, men som ønsker bladet, bes melde dette til samme adresse.

----------------------------------------Maritim Forsikring AS
Se artikkel: Trykk her.  Se også vedlegg under.

------------------------------------Maritim Båtutstyr Slependen bidrar med handlekvelder for klubbens medlemmer og til gjennomføring av arrangementer.

Hjemmeside: Trykk her


Bruenech AS/Makspower importerer kvalitetsvarer fra produsenter og selger direkte til kundene uten fordyrende mellomledd. Produktspekteret omfatter batterier, batteriladere, invertere, solcellepaneler og diverse tilbehør. 


Hjemmeside: Trykk her

Se vedlegg under om:

  • samarbeidsavtale
  • veiledning om litiumbatterier

Stangnes Marineservice AS


Stangnes Marineservice utfører et bredt spekter av abeider og service på båt, utstyr og motor.


Se vedlegg under. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
.
Se artikkel: Trykk her
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Rekkevaierne er en viktig del av sikkerheten om bord. De fleste Bavariaer er levert med plastbelagte rekkevaiere (nyere er levert uten plastbelegg). Over tid slites plasten, vann trenger inn,  vaierene begynner å ruste og svekkes, uten at du nødvendigvis ser det.  Det er ikke uten grunn at plastbelagte vaiere ikke tillates i regattaer.  Vi anbefaler at du sjekker rekkevaierne dine. Ved behov, bruk vinteren til å få laget nye. Vi har høsten 2018 fått et klubbtilbud fra Soon Skibshandleri om dette.

Se vedlegg under.