For informasjonsutveksling og  dialog til og mellom medlemmene har klubben et diskusjonsforum, en Facebookside og to Facebookgrupper.

Det er jevn aktivitet på klubbens diskusjonsforum på internett. Her drøftes særlig tekniske temaer og med tiden har Forumet fått en verdifull samling av ulike problemstillinger som belyses. Forumet er godt egnet til denne type diskusjoner og blir videreført med link fra de nye hjemmesiden.  

Klikk på bildet for å åpne Forumet:

 


Vi har en stund hatt en Facebook-siden «Bavariaklubben Norge», men denne har vært mindre egnet for utveksling av info, bilder og diskusjoner mellom medlemmene. Denne videreføres som en åpen kommunikasjonskanal utad for klubben.

Trykk for å se Facebooksiden Bavariklubben Norge.

I tillegg har vi etablert to lukkede Facebook-grupper som skal legge til rette for dialog mellom medlemmene i gruppen.  "Norsk Bavaria Klubb" og Norsk Bavaria Klubb – Hordaland (administreres av lokalavdelingen)

Vi oppfordrer medlemmene til å følge og delta aktivt i gruppene. 

 


Følg klubbens Facebookgruppe 
 Følg Facebook for Hordaland


Det kan bli noe overlapp mellom Forumet og Facebook-gruppene, men vi får evaluere dette etter en tid. 

Vi ønsker oss gjerne tilbakemeldinger på de løsningene vi har valgt!