Klubben har følgende hovedaktiviteter som skal være til glede og nytte for eiere av Bavaria seilbåter:

1. Samler medlemmene i de største regionene (Øst og Vest) til sosiale og lærerike aktiviteter:

  • Bavariatreff 
  • Medlemsmøter med temaer om båt og båtliv
  • Riggsjekk

Medlemsmøtene gjøres også i stor grad tilgjengelige digitalt.

 Se egne menypunkter på hjemmesiden for aktiviteter på Østlandet og Vestlandet.

2. Websider og Facebook-sider for kommunikasjon og utveksling av kunnskaper og erfaringer 

3. Andre medlemsfordeler som skal komme medlemmer i hele landet til gode:

  • fordelaktig abonnement på Seilmagasinet
  • leverandøravtaler på tjenester og produkter