Klubben har følgende hovedaktiviteter som skal være til glede og nytte for eiere av Bavaria seilbåter:

1. Samler medlemmene i de største regionene (Øst og Vest) til sosiale og lærerike aktiviteter:

  • Bavariatreff 
  • Medlemsmøter med temaer om båt og båtliv
  • Riggsjekk
  • Handlekvelder

  Medlemsmøtene i Øst gjøres også i stor grad tilgjengelige digitalt på klubbens YouTube-kanal. På denne måten er de tilgjengelige for hele landet og for de som ikke har anledning til å møte.

2. Websider og Facebook-sider og grupper for kommunikasjon og utveksling av kunnskaper og erfaringer 

3. Mentorordning. Som fersk Bavaria-eier kan du få mentorhjelp fra erfarne seilere. Send e-post til medlem@bavariaklubben.no eller spør på klubbens Facebookgruppe.  Les mer

4. Andre medlemsfordeler som skal komme medlemmer i hele landet til gode:

  • fordelaktig abonnement på Seilmagasinet
  • leverandøravtaler på tjenester og produkter


Informasjon til medlemmer om aktiviteter etc gis på følgende måte:

  • Kalender på hjemmesiden gir en oversikt over aktivitetene
  • E-post og SMS  sendes til medlemmer
  • Informasjon på hjemmesidene
  • På Facebook

Se vedlagte årsrapporter som beskriver aktivitetene nærmere de enkelte år.