ÅRSMØTE 14. MARS 2018

ÅRSMØTE 14. MARS 2018

Publisert av Bavariaklubben Medlemsservice den 15.02.18. Oppdatert 20.03.18.


Innkalling:

TIL MEDLEMMENE I NORSK BAVARIA KLUBB

Du /dere inviteres til årsmøte 14. mars 2018 kl. 18:30.  Møtet holdes hos Bavaria Båt Norge AS i Leangbukta, Asker.

Møtet holdes samtidig med storbåtmessen i Leangbukta og i forkant av møtet det vil være god anledning til en båtprat og beskuelse av nye båter. Etter det formelle årsmøte blir det en orientering fra Bavariaverft og forhandler. Som vanlig blir det en lett servering.

Kl. 18:30 Årsmøte 

1. Valg av møteleder og godkjennelse av innkalling
2. Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for 2017
3. Budsjett for 2018, inkl. vedtak om kontingent
4. Valg 
5. Vedtektsendringer
6. Eventuelle innkomne forslag 

Årsberetningen, regnskap og budsjett vil være tilgjengelige ca.to uker før møtet og sendes ved henvendelse til medlem@bavariaklubben.no.

Eventuelle forslag knyttet til årsmøtesaker må være styret i hende (på foran nevnte epostadresse) senest to uker før møtet, dvs. senest 28. februar. Innspill til valgkomiteen sendes innen samme frist til Bjornar.Westgaard@vigmostadbjorke.no.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig 7. mars og sendes ved henvendelse til foran nevnte epostadresse for medlemshenvendelser.  

Kl. 19:30 Orientering fra Bavaria

Representanter fra Bavaria Yachtbau og Bavaria Båt Norge vil orientere om virksomheten, nyheter og utviklingstrender. 
                                                    
Vi håper at mange gamle og nye seilervenner finner veien til Leangbukta denne kvelden.

VELKOMMEN!
Svenn Erik Forsstrøm
Styrets leder

Styrets leder

........................................ 


For protokoll: se vedlegg

For sakspapirer send mail til : medlem@bavariaklubben.no