ÅRSMØTE I NORSK BAVARIA KLUBB - 19. MAI 2020

ÅRSMØTE I NORSK BAVARIA KLUBB - 19. MAI 2020

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 29.04.20.

Til medlemmene av Norsk Bavaria Klubb  (e-post sendt ut til medlemmene 29.04.2020)

Vi viser til e-poster 12. og 26. mars om utsettelse av årsmøtet på grunn av Corona-situasjonen.

Styret har besluttet å gjennomføre årsmøtet 19. mai kl. 19.00. Møtet avholdes digitalt via systemet Microsoft Teams.   

Dette blir uvant, men vi håper at du likevel ønsker å delta. Deltagelse krever at du forhåndsregistrerer deg
på dette skjemaet, helst med en gang og innen 10. mai kl. 23.00. Du vil deretter få en Team-innkalling til møtet fra møteorganisator (Hans-Martin Zeil) vedlagt saksdokumenter samt veiledning om Teams og hvordan møtet gjennomføres.

Dagsorden: 

  1. Valg av møteleder, referent og en til å undertegne protokollen
  2.  Godkjennelse av innkalling, agenda og forretningsorden for møtet
  3. Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for 2019
  4. Budsjett for 2020, inkl. vedtak om kontingent
  5. Valg av styre, revisor og valgkomité
  6. Eventuelt 

Årsmøtedokumentene sendes til de som registrerer seg som deltakere på møtet, men kan eventuelt også fås ved henvendelse til styrets leder Svenn Erik Forsstrøm på seforsstrom@outlook.com. Årsmøtet er en utsettelse av planlagt møte 25. mars og det har ikke kommet noen innkomne forslag til saker som behandles av årsmøtet. Om det likevel skulle være noen forslag, bes disse sendt til styrets leder innen 15. mai.  Det vil bli anledning til å stille spørsmål og kommentere under møtet, men send gjerne spørsmål i forkant til styrets leder.

Med vennlig hilsen

Svenn Erik Forsstrøm
Styreleder