Årsmøte i Norsk Bavaria Klubb 30. mars 2022

Årsmøte i Norsk Bavaria Klubb 30. mars 2022

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 15.03.22. Oppdatert 06.04.22.

Det er 15. mars 2022, sendt ut følgende e-post med innkalling til årsmøte i Norsk Bavaria Klubb:

 

Til medlemmene i Norsk Bavaria Klubb

Vi inviterer til årsmøte i Norsk Bavaria Klubb 30. mars 2022 kl. 19.00. Møtet avholdes digitalt via Microsoft Teams. 

For å delta på møtet, trykk på følgende link: Klikk her for å bli med på møtet

(Link åpnes 18:45. Slå av kamera og mikrofon under møtet).

Dagsorden (jf. klubbens vedtekter: Trykk her): 

  1. Valg av møteleder, referent og en til å undertegne protokollen
  2.  Godkjennelse av innkalling, agenda og forretningsorden for møtet
  3. Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for 2021
  4. Budsjett for 2022, inkl. vedtak om kontingent
  5. Vedtektsendringer
  6. Valg av styre, revisor og valgkomité
  7. Eventuelt 

Etter det formelle årsmøtet blir det oppsummering og drøfting av tilbakemeldingene fra medlemsundersøkelse som sendes ut til samtlige disse dager.

Eventuelle forslag til årsmøtesaker må sendes til styrets leder Svenn Erik Forsstrøm, e-post seforsstrom@outlook.com senest 20. mars. Innspill til valg sendes innen samme frist til valgkomiteen v/Bjørnar Westgaard, e-post  bw@litas.no.

Endelig agenda og å
rsmøtedokumentene vil være klare en uke før møtet og sendes ved henvendelse til  medlem@bavariaklubben.no. Det vil bli anledning til å stille spørsmål og kommentere under møtet, men send gjerne spørsmål i forkant på e-post til styrets leder.

Hvis du ikke har Teams fra før, last det opp på forhånd : Link til Microsoft Teams

Har du spørsmål om oppkobling på Teams, send e-post til medlem@bavariaklubben.no eller ring til Jan Iverin 905 95 899.  


Med vennlig hilsen

Svenn Erik Forsstrøm
Styreleder

Fremtidig sending